Make your own free website on Tripod.com

 

"ECCLESIA DALMATIAE"

  

           U svibnju 1167.g  u dvorcu Saint-Félix-de-Caraman, kod Toulouse, sastaju se  predstavnici južno-francuskih albigenza i talijanskih katara. Skupu predsjeda vođa carigradskih strogih dvopočelnika, "papa" Niquinta i tom prigodom daje francuskim i talijanskim  katarima "consolamentum", duhovno krštenje svoje carigradske  "Eclesiae Graecorum". (u drugim izvorima, ANSELMO IZ ALEKSANDRIJE (Tractatus, str.308), upotpunjuje Akte katarskog sabora pa spominje dvije carigradske crkve:  "Ecclesia  latinorum  de Constantinopli. Ecclesia graecorum ibidem, te filadelfijska crkva u Romaniji (Bizantu))

        U aktima ovog tzv. Katarskog sabora spominje se prvi put u povijesnim izvorima  Crkva hrvatskih dvopočelnika. 'Papa' Niquita savjetuje , naime , francuskim i talijanskim katarima da se organiziraju  po uzoru na bizantsku, dragovičku, bugarsku, melničku i dalmatinsku crkvu.:

 

" Zamoljen (od predstavnika Touloke crkve ) da vam kažem da li su opsluživanja najstarijih crkava bila umjerena ili stroga; odgovaram vam da je sedam (malo)azijskih bilo međusobno podijeljen i uređeno tako da ni jedna ne ćini  ništa što bi bilo u suprotnosti sa drugom. I tako su crkve Romanije, Dragovice, Melnika Bugarke i Dalmacije međusobno podijeljene i uređene tako da ni jedna  ne čini nešto što bi bilo u suprotnosti sa drugom, i međusobno žive u miru."

 

     Akta katarskog sastanka u dvorcu Saint-Félix-de-Caraman objelodanjena je 1660. godine. Izdavač pred sobom nije imao originalan text nego prijepis koji je 1232. g. za potrebe Tuluške katarske crkve  prepisao Petar Pollanus.

     Prema latinskim izvorima, hrvatska katarska crkva zove se  u početku "Ecclesia Dalmatiae" (1167, Saint-Félix-de-Caraman, zatim "Ecclesia Sclavoniae" (1214-1250, rasprava "O katarskom krivovjerju u Lombardiji", Scalvo Burce, Moneta iz Cremone, Rajner Sacconi) I konačno "Ecclesia Bosniae" (oko 1270, Anselmo iz Aleksandrije).